Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2017

antonieff
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
0956 df35 500
Reposted frommeem meem viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
antonieff
0077 d4b6 500
Jarek Puczel, Zakochani (3) 45x45 cm, olej, płótno
antonieff
antonieff
antonieff
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6803 11aa
antonieff
3716 4f64 5003684 a3c3 500
— Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
2249 cc2b 500
Reposted fromposzum poszum viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
3632 dbce 500
6786 44dc 500

annaxiin:

summer weather

8080 4532 500

gonzo-sci-fi:

Keith Spangle

antonieff

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

antonieff
2023 9569
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6119 6730 500

confessionsofabollywoodgirl:

Paolo Sebastion AW 2018 Collection

antonieff
Reposted frombluuu bluuu viainaya inaya

July 02 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl