Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2017

what, from the bottom of my heart, the fuck

Reposted frombaekyeol baekyeol viapoolun poolun
antonieff
9850 0269
Reposted fromtoft toft viabanshe banshe
antonieff
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabanshe banshe
antonieff
antonieff
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaarbuzy arbuzy

April 18 2017

antonieff
4225 2381 500
byle do Wigilii...
0737 4760 500

lt-rik:

A soldier of East german grenztruppen lights a cigarette at the fall of Berlin wall, 1989-1990.

Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakoloryzacja koloryzacja
antonieff
7823 e8d6 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaviciousvenus viciousvenus
antonieff
Szczęście wśród inteligentnych osób to najrzadsza rzecz, jaką znam.
— Hemingway
Reposted fromsfeter sfeter viazprycaz zprycaz
antonieff
5826 c8fb
Reposted fromscorpix scorpix viakoloryzacja koloryzacja

April 12 2017

antonieff
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viainspirations inspirations
antonieff
2587 7344
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaciarka ciarka

April 11 2017

antonieff
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec. Brzęk kajdan, którymi skuty jesteś z drugim człowiekiem, milszy jest czasem od samotnej pieśni na drodze.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
antonieff
Tyle lat czekałem na ciebie (...). Przewaliło się nade mną wiele dni złych i takich sobie. Wspinałem się do góry i spadałem na samo dno. Kochałem i byłem nienawidzony. Ale stale czekałem na ciebie. Wiedziałem, że spotkam wreszcie ciebie, choćby to spotkanie zdarzyło się po końcu świata.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Oderwać się od ziemi to głupstwo - pozwólcie mi oderwać się od siebie.
— Kazimierz Brandys, "Jak być kochaną"
Reposted fromciarka ciarka viaitmakesmecalm itmakesmecalm
antonieff
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapralina pralina

April 04 2017

antonieff
5092 7ac3
Reposted fromoll oll viaawkwardx awkwardx
7852 d863 500

andantegrazioso:

Claudia Cardinale virevoltant sur les toits de Rome, en 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viairiis iriis
2135 4360 500

itsagifnotagif:

It hurts how relatable this is

Reposted fromartthoumadbrethren artthoumadbrethren viairiis iriis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl